Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”.

Celem konkursu jest ukazanie różnorodności i piękna krajobrazu, folkloru oraz architektury obszaru LGD „Ziemia Zamojska”.

Łabędzie na stawie w Michalowie – fot. Ferenc Krzysztof (przykład)

Konkurs przeznaczony jest dla osób do 25 roku życia, zameldowanych na obszarze gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

W szczególności zachęcamy mieszkańców-młodzież Naszej gminy Sułów do włączenia się do „Konkursu …” i stworzenia pocztówki np: z Źrebiec, Sąsiadki, Sułowca, Kulikowa itp 😉

Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od 01.09.2017 – 29.09.2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania prac.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie:

Regulamin Pocztówka z Ziemi Zamojskiej

Formularz zgłoszniowy do konkursu

Więcej informacji można uzyskać tutaj:

BIURO LGD „ZIEMIA ZAMOJSKA”

Kornelówka 41
22-424 SITNO
tel./fax. 84 307 22 07
e-mail: biuro(a)lgdziemiazamojska.pl

Godziny otwarcia dla interesantów: pn.-pt. 7:30-15:30