W dniu 6 lutego 2019 o godz. 14 odbyło się zebranie wiejskie wsi Sąsiadka. Przybyłych gości  i mieszkańców przywitał sołtys Magdziarz Jacek i radny wsi Popielec Andrzej. Na zebranie przybył Wójt gminy Sułów Leon Bulak i  inspektor ds. ludności Pani Kawucha – która wyjaśniła zasady wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Na zebranie do świetlicy wiejskiej przybyło 55 mieszkańców z których przewodniczącym zebrania został radny wsi.

Kolejnym etapem było utworzenie komisji skrutacyjnej do spraw wyboru sołeckich, w skład komisji zgłoszono mieszkańców:

 • Stanisław Wyłupek
 • Janusz Kurek
 • Justyna Krukowska

Komisja skrutacyjna przystąpiła do pełnienia obowiązku wyboru sołtysa, na kandydatów  zgłoszono 2 osoby:

 1. Jacek Magdziarz
 2. Krzysztof Ferenc

Mieszkańcy przystąpili do głosowania tajnego, uprawnionych do głosowani było 52 mieszkańców Sąsiadki. W głosowaniu wyłoniono następujące wyniki: 1 głos był nieważny

 1. Magdziarz Jacek – uzyskał 32 głosów
 2. Ferenc Krzysztof – uzyskał 19 głosów

W 2019 roku mieszkańcy Sąsiadki wybrali mieszkańca Jacka Magdziarza na funkcję sołtysa i tym samym obecny sołtys dostał zaufanie na kolejne 5 lata. Informujemy, że jest to już 4 kadencja z rzędu.

Ostatnim etapem zebrania wiejskiego był wybór rady sołeckiej wsi Sąsiadka, więc mieszkańcy zdecydowali i wybrali następujących przedstawicieli:

 1. Małgorzata Bukowska
 2. Ferenc Maria
 3. Kacprzyk Beata
 4. Kurek Barbara
 5. Kuźma Tadeusz

Sołtys, Rada Sołecka, Radny wsi Sąsiadka

Po wyborach nowego sołtysa i rady sołeckiej wsi Sąsiadka, wójt gminy podziękował przybyłym mieszkańcom za liczne zebranie i wybranie swoich przedstawicieli sołectwa. Na zakończenie kilku osób zadało pytania związane z funkcjonowaniem współpracy gminy z naszą miejscowości, były prośby i propozycje. Na każdy temat była wiejska dyskusja i konkretna odpowiedź wójta Leona Bulaka.

W imieniu swoim jako administrator strony Wirtualna Sąsiadka i kandydata na sołtysa dziękuję wszystkim bez wyjątku za przybycie i uczestnictwo w zebraniu wiejskim. Pozdrawiam Ferenc Krzysztof – autor zdjęć 😉

Zachęcam czytających ten artykuł do komentowania poniżej …. !