Informujemy, że 31 sierpnia 2019 (sobota) o godz. 20:00 odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Walne i wybory uzupełniające do zarządu stowarzyszenia Sutiejsk.

Spotkania odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Sąsiadce 148. Przyłącz się do Nas 😉

Plan zebrania
1. Otwarcie zebrania i przywitanie przybyłych gości i członków.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
3. Stwierdzenie przez przewodniczącego prawomocności zebrania.
4. Odczytanie Statut w kwestii uzupełnienia składu Zarządu i wyjaśnienie celu zebrania
5. Wybór komisji skrutacyjnej – wybory uzupełniające
6. Wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
1. Zgłaszanie kandydatów
2. przeprowadzenie wyborów
7. Odczytanie wyników wyborów
8. Dyskusja ws. działalności stowarzyszenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie zebrania.
Weź ze sobą dowód osobisty i spotykamy się w sobotę o 20:00