W dniu 27 września 2020 odbyło się spotkanie wszystkich organizacji społecznych działających na terenie wsi Sąsiadka. Na spotkanie przybyli: Wójt Gminy Sułów Leon Bulak, Radny wsi Sąsiadka Andrzej Popielec, Sołtys wsi Jacek Magdziarz, Rada sołecka wsi Sąsiadka oraz przedstawiciele OSP, KGW, stowarzyszenia Sutiejsk oraz mieszkańcy sołectwa.

Las Wyrąb 2020r.

Wybrano zarząd

W trakcje spotkania „wiejskiego” powołano Zarząd Wspólnoty Gruntowej wsi Sąsiadka , do którego wybrano:

  1. Przewodniczący – Magdziarz Jacek
  2. Skarbnik – Krukowski Stanisław
  3. Sekretarz – Gryba Stanisław
  4. Członek – Kuźma Tadeusz
  5. Komisja rewizyjna – Kurek Janusz
  6. Komisja rewizyjna – Ferenc Krzysztof

Na spotkaniu poruszano tematy o zasięgu wsi, gminy.