Skip to main content

Bezpłatne szkolenia LGD w Sułowie

Bezpłatne szkolenia LGD w Sułowie

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wieprza i Poru” zaprasza mieszkańców z obszaru działania LGD (Gminy : Sułów, Radecznica, Nielisz, Szczebrzeszyn) do udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. zasad pozyskiwania środków finansowych z programu LEADER w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Małe projekty w ramach […]

Szkolenie Spec. – Ubój Zwierząt Domowych

Szkolenie Spec. – Ubój Zwierząt Domowych

W dniu 31 styczeń 2012 o godzinie 12.00 w Sitnie odbedzie się Szkolenie specjalistyczne na humanitarny ubój zwierząt domowych na potrzeby własne. ARiMR przepisy regulujące „Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny na terenie gospodarstw rolniczych” > strona ARiMR   Koszt Szkolenia : 299 zł (lub 199 zł przy grupie powyżej 30 osób) Nabór uczesników : […]