Szkoła Podstawowa w Sąsiadce

Pierwsza szkoła podstawowa w Sąsiadce została zorganizowana w 1916 roku i przez wiele lat funkcjonowała jako szkoła elementarna gdzie uczono miedzy innymi: sztuki czytania i pisania, historii, geografii. Z tamtego okresu nie zachowała się ani jedna pamiątka … ??. Posiadasz fotografie ze szkoły w Sąsiadce z dawnych lat chcesz się z Nami podzielić… Skontaktuj się ze mną

Od roku 1960 zaczęto prowadzić kronikę szkoły i skończyła się w 2010 roku.

Obecny budynek szkoły …