Nasi Członkowie

Nasi Członkowie

Translator
 
 
 

 

Członkowie Stowarzyszenia “SUTIEJSK”:

Członkowie honorowi:

 1. dr hab. Joanna Kalaga (Warszawa)

 2.  

 

Członkowie zwyczajni:

 1. Bukowska Małgorzata (Sąsiadka)

 2. Ferenc Feliks (Sąsiadka)

 3. Ferenc Maria (Sąsiadka)

 4. Ferenc Krzysztof Marcin (Sąsiadka)

 5. Kacprzak Beata (Sąsiadka)

 6. Kuźma Tadeusz (Sąsiadka)

 7. Łukaszczyk Maria  (Sąsiadka)

 8. Magdziarz Jacek (Sąsiadka)

 9. Magdziarz Magdalena (Sąsiadka)

 10. Misiarz Edyta (Sąsiadka)

 11. Pastuszak Mieczysław (Sąsiadka)

 12. Pietrzniak Tadeusz (Sąsiadka)

 13. Zwolak Danuta (Sąsiadka)

 14. Zwolak Iwona (Sąsiadka)

 15.  

 

Osoby usunięte „skreślone” z listy członków stowarzyszenia z braku opłat członkowskich lub „pisemna rezygnacja”  z powodów osobistych;

  1. Łapa Janusz (Źrebce) – skreślenie
  2. Mrówczyński Grzegorz (Sułowiec) – skreślenie
  3. Kijek Dominik (Mokrelipie) – skreślenie
  4. Batorski Grzegorz (Sąsiadka) – skreślenie
  5. Mrówczyńska Hanna (Sułowiec) – skreślenie
  6. Pietrykowski Ryszard (Sułów) – skreślenie
  7. Popielec Irena (Sąsiadka) – skreślenie
  8. Czop Dominika (Sąsiadka) – skreślenie
  9. Popielec Andrzej (Sąsiadka) – rezygnacja
  10. Daniel Mróz (Sąsiadka) – rezygnacja

 

Współorganizatorzy 2 Pikniku archeologicznego 9 lipiec 2017 w Sąsiadce

 

W nawisie (miejsce zamieszkania)

Dołącz do Nas

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych i zainteresowanych, którzy chcą dołączyć do naszego Stowarzyszenia „SUTIEJSK”

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ Deklaracja Członkowska Sutiejsk

Deklaracja członkowska stowarzyszenia „Sutiejsk” zrzut

Wypełnij ją czytelnie, podpisz oraz przekaż członkowi Stowarzyszenia lub zeskanuj i wyślij na e-mail stowarzyszenia: sutiejsk@sasiadka.info

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancje realizacji jego celów i zadań przez prowadzenie aktywnej działalności zgodnej ze Statutem, Regulaminami i Uchwałami Władz Stowarzyszenia.

 

[CONTACT_FORM_TO_EMAIL]