WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w 20 719 obwodach stanowiących 80,39% ogólnej liczby obwodów, Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów, w zakresie liczby oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, są następujące: 1) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 23 929 687; 2) […]