Skip to main content

Melioracja w gminie Sułów plany ?

Melioracja w gminie Sułów plany ?

W dniu 18 marca 2014 (wtorek) w Remizie OSP Deszkowice Pierwsze (zielona remiza) odbyło się spotkanie poświęcone odtworzeniu urządzeń melioracyjnych w miejscowościach: Deszkowice Pierwsze, Rozłopy oraz Michalów. Na spotkanie przybyli: Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, pracownicy WZMiUW, Wójt Gminy Sułów – Tomasz Pańczyk, pracownicy UG ds. gruntów, planowania przestrzennego i ochrony […]