Odzyskaj Odszkodowanie od zalanych upraw

Wójt Gminy Sułów informuje, że rolnicy którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych w wyniku nawalnego deszczu i gradu mogą składać stosowne oświadczenia o poniesionych stratach. Wypełnione oświadczenia należy składać do Urzędu Gminy Sułów w terminie do dnia 10 czerwca 2014r. Oświadczenie do pobrania ze strony Urzędu Gminy w Sułowie (poniżej link) http://sulow.pl/files/oswiadczenia_szkoda.pdf