Straż pożarna Sąsiadki przy adoracji grobu pańskiego

Wielki Piątek to czas zadumy nad Męką Chrystusa, skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk religijnych. Tego dnia obowiązuje post ścisły i odbywa się Adoracja Krzyża Świętego a później odbywa się Adoracja przy Grobie Pański. W Naszej parafii p.w. “Znalezienia Krzyża Świętego”w Mokremlipiu, już od dawna wartę honorową przy Grobie Pański zaczyna Ochotnicza Straż Pożarna […]