Informujemy mieszkańców gminy Sułów o X Sesji Rady Gminy Sułów, która odbędzie się w dniu 28 września 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sułów. Proponowany porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. Interpelacje i […]