Lokalny Program Rewitalizacji podstawą ożywienia społeczno – gospodarczo – kulturalnego gminy Sułów Wójt Gminy Sułów serdecznie zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców oraz inne podmioty i grupy aktywne na terenie gminy do włączenia w proces rewitalizacji związany z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułów na lata 2017-2020. Spotkanie odbędzie się we czwartek tj. 9 marca 2017 r. o […]