Informujemy i zapraszamy miłośników Roztoczańskich Tradycji na Dni Szczebrzeskie Tradycji Wydarzenie będzie 3 dniowe (wtorek, środa, czwartek) 12 – 14 śierpień 2014 W programie: 12.08.2014 (wtorek): Rynek Miejski (prezenatacja animacyjne) język żydowski miasteczko żydowskie Miejski Dom Kultury (fimy, promocje wydawnicze „Epitafia”) 13.08.2014 (środa): 14.08.2014 (czwartek): Więcej informacji : MDK Szczebrzeszyn > tel (84) 68 21 […]