Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia odnośnie konkursu grantowego w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”   są to spotkania bezpłatne. Program adresowany jest do:
– młodych organizacji pozarządowych,
– grup nieformalnych,
– grup samopomocowych.

Serdecznie zachęcamy wszystkich którzy chcą złożyć swój projekt w konkursie do skorzystania z dotacji w kwocie do 5000zł. Będzie możliwość zadawania pytań dotyczących konkursu i umówienia się na indywidualne konsultacje wniosków z Mobilnym Animatorem.

fio2015

O dofinansowanie mogą się starać młode organizacje pozarządowe, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację. Dotacja przyznawana bedzie także grupom nieformalnym, których siedziba znajduje się na terenie woj. lubelskiego. Dokładne zasady przyznawania dotacji można znaleźć w Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju lub pod numerem tel 84 686 48 77 , LGD Szczebrzeszyn tel.  +48 510 203 856

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 1 lutego do 28 lutego 2015 r., do godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.lubelskielokalnie.lbl.pl (duży czerwony przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK”

KONSULTACJE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy wcześniej go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały w okresie naboru wniosków i będą prowadzone przez Mobilnych Animatorów i Zespół Projektowy.

Zapraszamy 17 Lutego 2015 (wtorek) o godz. 14.00 do Urząd Miasta w Szczebrzeszynie (sala konferencyjna) Plac T. Kościuszki  1

Mobilny animator:  Katarzyna Poźniak , tel: 0 694 146 458

lub w sprawie szkoleń: Halina Maciocha Specjalista ds. szkoleń ; tel.84 6864887; 604564148; e-mail: h.maciocha@barr.org.pl

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z REGULAMINEM KONKURSOWYM

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne. Osiągnięcie celu głównego rozwiąże problem słabego wsparcia finansowego, szkoleniowego i animacyjnego dla lokalnych inicjatyw oddolnych oraz zaangażowanych w nie osób, co wpłynie na: zwiększenie roli inicjatyw nieformalnych, animowanie działań samopomocowych, wspieranie młodych ngo.

https://www.youtube.com/watch?v=kmZtNLx703A

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu przygotowania wniosku.