Szczegóły wydarzenia


Komendant Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie wraz z policjantami

Wypadek drogowy

Zapraszają Mieszkańców Gminy Sułów do udziału w debacie policyjnej, która odbędzie się 02 grudnia 2015 (środa) o godz. 12.00 w w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie i będzie dotyczyć :

  • zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie działania KP
    Szczebrzeszyn z uwzględnieniem respektowania przepisów prawa związanych z
  • obowiązkiem używania elementów odblaskowych
  • zagrożeń oraz konsekwencji zażywania i dystrybucji narkotyków oraz „dopalaczy”

Debata odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015 roku o godzinie 12:00.

Wyrażam przekonanie, iż czynny udział Pani/Pana w debacie będzie doskonałym akcentem aprobującym i wspierającym inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie działania.

Zaproszenie na zlecenie Komendanta Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie
podkom. Zbigniew Braksator

więcej informacji;

ul. Partyzantów 20
22-460 Szczebrzeszyn telefon:  84 677 – 1756, fax tel (84) 677 – 1757

Dzielnicowy (Rejon) Gminy Sułów: sierż. szt. Łukasz Kozioł

Tel. 84 677 17 56 lub 112
Kom: +48 798 003 641