Szczegóły wydarzenia


Informujemy i zapraszamy miłośników Roztoczańskich Tradycji na Dni Szczebrzeskie Tradycji

Wydarzenie będzie 3 dniowe (wtorek, środa, czwartek)

12 – 14 śierpień 2014

Dni tradycji Szczebrzeszyn 2014

W programie:

12.08.2014 (wtorek):

Rynek Miejski (prezenatacja animacyjne)

  • język żydowski
  • miasteczko żydowskie

Miejski Dom Kultury (fimy, promocje wydawnicze „Epitafia”)

13.08.2014 (środa):

14.08.2014 (czwartek):

Więcej informacji :

MDK Szczebrzeszyn > tel (84) 68 21 060
email: mdk@szczebrzeszyn.pl