Szczegóły wydarzenia


MIEJSKI DOM KULTURY W SZCZEBRZESZYNIE
Ogłasza Konkurs pt „VII Konkurs Wymowy Polskiej”
Celem konkursu jest:
  • Popularyzacja piękna języka polskiego
  • Propagowanie kultury żywego słowa, jako wartościowego sposobu komunikowania się
  • Rozwijanie kreatywności i pomysłowości

7mdk

Kategorie wiekowe:
I. Przedszkolaki
II. Szkoła podstawowa klasy I -III
III. Szkoła podstawowa klasy IV – VI
IV. Szkoły ponadpodstawowe
V. Dorośli
WEŹ UDZIAŁ w TYM Konkursie
Konkurs odbędzie się: 30 października 2014r. godz. 10.00 Sala Widowiskowa MDK
Termin i miejsce składania zgłoszeń:
WAŻNE !!! do 24 października 2014r.
Miejski Dom Kultury,ul Sądowa 3, 22-460 Szczebrzeszyn
lub pocztą elektroniczną:
agnieszka.panczyk@mdk.szczebrzeszyn.pl
Dodatkowych informacji udzielają
instruktorzy MDK w Szczebrzeszynie,
tel. 0 84 6821060
Na zgłoszenia czekamy do piątku 24 października 2014. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA należy dostraczyć do nas na adres podany w