Szczegóły wydarzenia


Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną w pobliżu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, jak również przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji turystycznych, klubów rowerowych oraz inne zainteresowane osoby i podmioty na spotkania dotyczące systemu rekomendacji MPR tj.
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom wdrażanego w ramach projektu
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.
Celem spotkania będzie:

 • przedstawienie założeń systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom
  na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo
 • przedstawienie kryteriów naboru oraz korzyści z udziału w systemie rekomendacji
 • omówienie procedury naboru i weryfikacji podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu
  MPR – miejsca przyjaznego rowerzystom
 • omówienie regulaminu naboru, formularza zgłoszeniowego i procedury zgłoszenia udziału
  w systemie rekomendacji
 • omówienie systemu weryfikacji zgłoszenia i kryteriów wyboru obiektów.

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, jest partnerem wykonawczym projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Promocja”.

Miejsce Przyjane Rowerom 2015

Miejsce Przyjane Rowerom 2015

Informuję Państwa o rozpoczęciu od dnia 15 czerwca 2015r. naboru podmiotów (do 15 lipca 2015 godz.15), zainteresowanych
uzyskaniem statusu „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green
Velo.

Zapraszamy do współpracy:
– gestorów obiektów noclegowych (w tym agroturystycznych) i gastronomicznych,
– zarządców atrakcji turystycznych,
– centra informacji turystycznej,
– operatorów innych obiektów, mogących świadczyć usługi na rzecz turystów rowerowych:
stacji paliw, serwisów rowerowych, wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego itp.

położonych w tzw. „korytarzu” szlaku Green Velo, tj. w gminach znajdujących się do 20 kilometrów
od osi głównej tego szlaku.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie drogą mailową przybycia na spotkanie najpóźniej na 1 dzień przed datą wybranego spotkania na adres: mpr@greenvelo.pl .
Osoba do kontaktu: Magdalena Szalla tel. 665 340006, Kamila Górecka tel. 665 340 005.

Sciezki Rowerowe 25062015 (55 pobrań)