Szczegóły wydarzenia


Firma EkoKras odbiera śmieci niesegregowane (zmieszane),
popiół oraz wielkogabaryty (opony meble, ceramika łazenkowa, okna, styropian itp.)


Więcej info http://sasiadka.info/2017/01/odbior-smieci-2017-terenie-gminy-sulow/