Szczegóły wydarzenia


Informujemy mieszkańców Gminy Sułów

Zawiadamiam właścicieli gospodarstw rolnych, którzy w wyniku pogłębiającej się suszy ponieśli szkody w uprawach rolnych, że mogą składać w Urzędzie Gminy Sułów oświadczenia o wysokości poniesionych szkód. Oświadczenia na specjalnym druku dostępnym w Urzędzie Gminy lub u sołtysa wsi (np: Sąsiadki – Jacek Magdziarz) przyjmowane są w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Sułów do dnia 10 września 2015r. (do 15.00).

Uprawy Sąsiadki

Wszystkie dane dotyczące poszczególnych upraw wykazane w oświadczeniu powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR (minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha – 10 ary). Szacowania wysokości szkody dokona poprzez lustrację na miejscu komisja powołana przez wojewodę w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia szkody, jednak nie później niż do czasu zbioru uprawy albo jej likwidacji.

Dokumenty potrzebne do Zgłoszenia Szkody skutków suszy (Pobierz, wydrukuj i złóż):

  1. Oswiadczenie Rolnicze 2015 (39 pobrań)
  2. Oswiadczenie zwierzeta 2015 (37 pobrań)

Informacja pochodzi ze strony UG Sułów – szkody suszy

Zachęcamy mieszkańców i rolników do przekazania wyżej wymienionych informacji dalej do swoich Sąsiadów … Podziel się 😉