Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Sułów do miejscowości Michalów w dniu 13 czerwca 2015 (sobota) o godz. 9.00 odbędzie się Otwarcie Parku Linowego (przy Stanicy „Marina”).

W dniu otwarcia korzystanie z Parku Linowego jest Bezpłatne (sobota i niedziela)

Plac Rekreacji będzie otwarty: Sobota i Niedziela

Opłaty za korzystanie:

  • 5 zł – osoby dorosłe (18+)
  • 2 zł – dzieci i młodzież

Więcej informacji pod nr telefonu: +48 663 486 673

Park Linowy - Michalów 2015

Park Linowy – Michalów 2015

Korzystanie z Parku Linowego wymaga z dokładnym zapoznaniem sie z Regulaminem;

1. Wejście na platformy Parku Linowego i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności mogą mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, podpisaniu oświadczenia, zakupie biletu, odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczeniu przez Instruktora.

2. Uczestnikami mogą być osoby, które spełniają
następujące kryteria:
– minimalny wzrost: 140 cm
– maksymalna waga: 120 kg

Uczestnicy do 18-stu lat muszą dostarczyć podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych) zgodę.

3. Wszelkie zabezpieczenia (przeciw upadkowi z wysokości i związanym z tym szkoleniem) są certyfikowane i mają za zadanie ratowanie życia oraz ograniczenie konsekwencji upadku lub uderzenia, nie gwarantują jednak, że ewentualny wypadek lub uderzenie nie pozostawią śladów.
4. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać Ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
5. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w wypadku zranienia wynikającego z nierespektowania porad I nieprzestrzegania regulaminu.
6. Właściciel atrakcji zastrzega sobie prawo do przerwania działalności w razie wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia
mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silne opady deszczu, burza, silny wiatr ftp.)

7. Podczas korzystania z atrakcji należy bezwzględnie wykonywać polecenia Instruktorów.
8. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą stosować się do instruktażu mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada !
9. Osoby korzystające z atrakcji nie mogą znajdować się pod wpływam alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego.
10. Osoby chcące korzystać z atrakcji muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
11. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
12. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonże asekuracyjne, bloczek i kask.
13. Podczas korzystania z atrakcji obowiązuje kategoryczny zakaz posiadania luźnych przedmiotów (takich jak: biżuteria, okulary, telefony komórkowe, portfele ftp.), których wypadnięcie może być przyczyną wypadku
14. Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk lub schowania pod kask.
15. Po zakończeniu pojedynczego zjazdu przed wypięciem bloczka należy wpiąć lonże asekuracyjne do pętli asekuracyjnej oznaczonej kolorem czerwonym. Następnie przepinamy bloczek na kolejną linę trakcyjną.
16. Przed rozpoczęciem zjazdu należy ponownie sprawdzić poprawność założenia bloczka i lonży asekuracyjnych.
17. Zjazd można rozpocząć tylko w sytuacji kiedy uczestnik znajdujący się przed nami opuścił platformę, na której będziemy lądować.
18. Podczas zjazdu kategorycznie zabrania się dotykania liny trakcyjnej.
19. Poruszanie się po drabinkach linowych odbywa się wyłącznie z użyciem automatu asekuracyjnego.
20. Niszczenie elementów instalacji jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
21. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić Instruktorowi lub innej osobie z personelu wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia atrakcji, jak i co do własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.
22. Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
23. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzja I interpretacja przepisów należy do Instruktorów.

Pobierz wersję do wydruku PDF Regulamin korzystania ParkLinowy Michalów (63 pobrania)